Δημοσίευμα στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 10/1957

Το έγγραφο 14 σελίδων παρουσιάζει τα ονόματα 374 κατοίκων της Διοικήσεως Φωκίδας που δικαιούνται να λάβουν σιδερένιο αριστείο για τη συμμετοχή τους στον επαναστατικό αγώνα. Το έγγραφο ανήκει στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

 

Το ψηφιακό τεκμήριο αυτό ανήκει στο Μουσείο Μπενάκη - Ψηφιακή Συλλογή Ελ. Βενιζέλου.

Εικόνα βιβλίου με θέμα την νίκη των Ελλήνων επί των Τούρκων στα Σάλωνα (Άμφισσα) στις 26 Ιουλίου. Το τεκμήριο ανήκει στην ψηφιακή συλλογή της Γενναδείου Βιβλιοθήκης

 

Το τεκμήριο ανήκει στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πέργαμος - Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το ψηφιακό τεκμήριο αυτό ανήκει στο Μουσείο Μπενάκη - Ψηφιακή Συλλογή Ελ. Βενιζέλου.