Το τεκμήριο ανήκει στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πέργαμος - Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δείτε τα στοιχεία του τεκμηρίου από εδώ