Εικόνα βιβλίου με θέμα την νίκη των Ελλήνων επί των Τούρκων στα Σάλωνα (Άμφισσα) στις 26 Ιουλίου. Το τεκμήριο ανήκει στην ψηφιακή συλλογή της Γενναδείου Βιβλιοθήκης

 

Δείτε το τεκμήριο από εδώ