Το έγγραφο 14 σελίδων παρουσιάζει τα ονόματα 374 κατοίκων της Διοικήσεως Φωκίδας που δικαιούνται να λάβουν σιδερένιο αριστείο για τη συμμετοχή τους στον επαναστατικό αγώνα. Το έγγραφο ανήκει στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

 

 

Δείτε το έγγραφο από εδώ