Δημοσίευμα στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 10/1957

Απεστάλλει από τον Βαλάντη Καρλιαύτη