Δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ 13/01/1952

Απεστάλλει από τον Βαλάντη Καρλιάυτη