Βιβλιογραφία

Το βιβλίο αποτελεί αντίγραφο της περιήγησης του Παυσανία στην Ελλάδα. Το βιβλίο ανήκει στη ψηφιακή βιβλιοθήκη της Google, ενώ το πρωτότυπο ανήκει στο Princeton University. Περιγράφει τη περιήγηση του Παυσανία στη περιοχή της Φωκίδας (Κεφάλαιο ΦΩΚΙΚΑ).

 

 

 

 

 

Διαβάστε το βιβλίο από εδώ