Βιβλιογραφία

Το βιβλίο γράφτηκε από τον Γεώργιο Κρέμο και περιγράφει  γεωγραφικά την περιοχή των Εσπερίων Λοκρών, τη Φωκίδα και τη Δωρίδα.

Ανήκει στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ανέμη του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

 

 

 

 

Διαβάστε τα αποσπάσματα για τις περιχές της Λοκρίδας, Φωκίδας και Δωρίδας από εδώ