Βιβλιογραφία

altΤο 1788 ο Jean Jacques Barthelemy (1716-1795), κλασικός λόγιος και Ιησουίτης, δημοσίευσε τα ταξίδια του Ανάχαρση του Νεότερου στην Ελλάδα. Η 4τομη εργασία του ήταν από τα πρώτα ιστορικά - ταξιδιωτικά βιβλία, τα οποία είχαν συμβάλλει κατά πολύ, στην ανάπτυξη του φιλελληνισμού στη Γαλλία εκείνη την εποχή.

Σε ένα από αυτά περιγράφεται η περιήγηση του Ανάχαρση στη Φωκίδα και τους Δελφούς. Το βιβλίο ανήκει στο Princeton University.

 

Διαβάστε το απόσπασμα από εδώ