Βιβλιογραφία

Η επιστημονική διατριβή έχει γραφτεί από τον Νικόλα Φαράκλα και ανήκει στην ψηφιακή συλλογή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε το βιβλίο από εδώ