Βιβλιογραφία

Η επιστημονική διατριβή έχει γραφτεί από τους Φαράκλα Ν, Χριστοπούλου Β, Λαγαμτζή Ι, Νούτσου Μ, Χατζηδοπαυλάκη Ε, και ανήκει στην ψηφιακή συλλογή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε το βιβλίο από εδώ