Βιβλιογραφία

Το βιβλίο του Ι. Ν. Οικονομίδου αναφέρεται σε μία επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή του Γαλαξιδίου και αναφέρει τις ονομασίες Χάλειον και Οιάνθεια. Ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στην ψηφιακή συλλογή της Google.

Διαβάστε το βιβλίο από εδώ