Βιβλιογραφία

Το βιβλίο αυτό κάνει αναφορά στην λατινική επισκοπή των Σαλώνων που υπάγεται στην λατινική Αρχιεπισκοπή Αθηνών μαζί με επτά άλλες επισκοπές των γύρω περιοχών. Επίσης μιλά για την Βαρωνία των Σαλώνων και τους βαρόνους της, όπου φαίνεται πως η πόλη βρίσκεται σε μεγάλη ακμή και παίζει καθοριστικό ρόλο στην περιοχή. Το βιβλίο εκδόθηκε από την American Philosophical Society, και είναι γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα.

 

alt Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού έχει υλοποιήσει ιστορικές παρουσιάσεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-history.gr, που αποτελούν παγκόσμια πηγή εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού.

Σε αυτή την παρουσίαση περιγράφεται η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα και αναφέρεται και στην Πόλη των Σαλώνων.