Βιβλιογραφία

alt Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού έχει υλοποιήσει ιστορικές παρουσιάσεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-history.gr, που αποτελούν παγκόσμια πηγή εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού.

Σε αυτή την παρουσίαση περιγράφεται η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα και αναφέρεται και στην Πόλη των Σαλώνων.

 

 

Δείτε την παρουσίαση από εδώ