Βιβλιογραφία

altΤο βιβλίο αναφέρεται στην περίοδο της καταλανοκρατούμενης Ελλάδας και γίνονται και αναφορές και για την πόλη των Σαλώνων.

Το βιβλίο ανήκει στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ανέμη του Πανεπιστημίου Κρήτης και γράφτηκε από τον Rubio y Lluch, Antonio με μετάφραση Γεωργίου Ν. Μαυράκη.

 

 

Το βιβλίο περιέχει περιγραφές των καταλανικών φρουρίων στην Ελλάδα. Περιγράφεται εκτενώς το κάστρο των Σαλώνων ενώ περιέχει και καταπληκτικές φωτογραφίες της εποχής. Ανήκει στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ανέμη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η περιγραφή του κάστρου της Άμφισσας αρχίζει από τη σελίδα 74.