Βιβλιογραφία

Το βιβλίο περιέχει περιγραφές των καταλανικών φρουρίων στην Ελλάδα. Περιγράφεται εκτενώς το κάστρο των Σαλώνων ενώ περιέχει και καταπληκτικές φωτογραφίες της εποχής. Ανήκει στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ανέμη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η περιγραφή του κάστρου της Άμφισσας αρχίζει από τη σελίδα 74.

 

 

 

 

Διαβάστε το βιβλίο από εδώ