Βιβλιογραφία

alt  Ο Επίσκοπος Σαλώνων Φιλόθεος Χαριτόπουλος (1650 - 1694) αποτέλεσε μία από τις ηρωϊκότερες μορφές της ιστορίας της Άμφισσας και ήταν αυτός που σε συνεργασία με τον οπλαρχηγό Κούρμα συνέβαλλαν στην απελευθέρωση των Σαλώνων το 1687 από τους Τούρκους.

Το περιοδικό Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄] δημοσιεύει μία επιστολή του Επισκόπου Φιλοθέου στα λατινικά (με ημερομηνία 2/07/1692), όπου και αναλύεται από τον Λάμπρου Σπυρίδωνα.

Το ψηφιακό αρχείο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τομέας Φιλοσοφίας.

Διδακτορική Διατριβή του Τσιάμαλου Δημήτριου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η αναλυτική παρουσίαση των συνθηκών και των παραγόντων που συνέβαλαν κατά την μακρόχρονη προεπαναστατική περίοδο στη διαμόρφωση της κοινωνικής και επαναστατικής συνείδησης των ενόπλων της Ρούμελης.

 

 

 

Το βιβλίο περιγράφει το ταξίδι του συγγραφέα Sir Henry Holland στον Ελλαδικό χώρο και τις περιγράφες του αό το πέρασμα του στη Φωκίδα.

Ανήκει στη ψηφιακή συλλογή της Google ενώ το πρωτότυπο ανήκει στο University of Michigan.


Είναι γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα.

 

 

 

Το βιβλίο περιγράφει την περιήγηση του συγγραφέα William Turner, στην περιοχή των Σαλώνων.

Ανήκει στη ψηφιακή συλλογή της Google ενώ το πρωτότυπο ανήκει στη New York Public Library.

Είναι γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα.

 

 

 

 

 

Η μελέτη του βίου και της τέχνης του Γάλλου ζωγράφου και θερμού φιλέλληνα, με αφετηρία το "ταξίδι" του στην Ελλάδα το 1819 και τις θαυμάσιες λιθογραφίες προσώπων και μνημείων που το εικονογραφούν. Σε αυτό το βιβλίο περιγράφεται η ζωγραφιά που σχεδίασε ο Louis Dupré "Ο Νικολάκης Μητρόπουλος υψώνει τη σημαία με το σταυρό στα Σάλωνα, την ημέρα του Πάσχα του 1821" που αποτελεί έργο τεράστιας ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας για την πόλη της Άμφισσας.

Το έργο γράφτηκε από τον Μανώλη Βλάχο και ανήκει στη ψηφιακή συλλογή του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

 

Το βιβλίο είναι γραμμένο από τον Sir William Gell και περιλαμβάνει οδηγίες για διαδρομές στην Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, Λοκρίδα και Θεσσαλία. Εκδόθηκε το 1819 και ανήκει στη ψηφιακή συλλογή της Google. Είναι γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα.

(Περιλαβάνει τις διαδρομές Καστρί- Σάλωνα, Σάλωνα - Σκάλα Σαλώνων - Κίρρα, Καμάρα - Χάνι Γραβιάς, Έπακτο -Σάλωνα)

 

 

 

Ο Περιηγητής Edward Dodwell πριγράφει το ταξίδι του στον Ελλάδικο χώρο και αφιερώνει ένα μεγάλο κεφάλαιο ώστε να περιγράψει το ταξίδι του στην Άμφισσα και στη Φωκίδα γενικότερα. Το έργο γράφτηκε το 1819 και ανήκει στην ψηφιοποιημένη συλλογή βιβλίων της Google. Το κείμενο είναι στα Αγγλικά. Στο δεύτερο τόμο του έργου του ο Dodwell απαριθμεί τα χωριά και τους οικισμούς γύρω από την Άμφισσα.