Βιβλιογραφία

Το βιβλίο περιγράφει το ταξίδι του συγγραφέα Sir Henry Holland στον Ελλαδικό χώρο και τις περιγράφες του αό το πέρασμα του στη Φωκίδα.

Ανήκει στη ψηφιακή συλλογή της Google ενώ το πρωτότυπο ανήκει στο University of Michigan.


Είναι γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα.

 

 

 

Δείτε το απόσπασμα από εδώ