Βιβλιογραφία

Διδακτορική Διατριβή του Τσιάμαλου Δημήτριου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η αναλυτική παρουσίαση των συνθηκών και των παραγόντων που συνέβαλαν κατά την μακρόχρονη προεπαναστατική περίοδο στη διαμόρφωση της κοινωνικής και επαναστατικής συνείδησης των ενόπλων της Ρούμελης.

 

 

 

Συγκεκριμένα μέσα από μια αναλυτική και συστηματική προσέγγιση μελετάται το προεπαναστατικό και επαναστατικό φαινόμενο του αρματολισμού της Ρούμελης. Διερευνάται ο αρματολικός ανταγωνισμός και οι μηχανισμοί συγκρότησης του αρματολικού συστήματος τόσο κατά την προεπαναστατική όσο και κατά την επαναστατική περίοδο με τα συγγενικά και αρματολικά δίκτυα της Ρούμελης. Ερευνάται επίσης ο ρόλος του Βαρνακιώτη στο γεγονός ότι η Δυτική Στερεά επαναστατεί με καθυστέρηση δύο μηνών σε σχέση με την Ανατολική και την Πελοπόννησο, καθώς επίσης και ο ρόλος του Μαυροκορδάτου στην ενίσχυση του αρματολικού ανταγωνισμού και στις συγκρούσεις στο συγκεκριμένο χώρο. Δε λανθάνει της έρευνας και η μεγαλύτερη αρματολική σύγκρουση στην επαναστατημένη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας του Γιαννάκη Ράγκου με το Γεώργιο Καραϊσκάκη για το αρματολίκι των Αγράφων. Επίσης εστιάζουμε στην πολιτική συμπεριφορά και αξιοπιστία των οπλαρχηγών της Ρούμελης και βλέπουμε πώς οι οπλαρχηγοί οργανώνονται για να αντιμετωπίσουν καθοριστικές προκλήσεις που αφορούν στο πολιτικό μέλλον της περιοχής τους και πώς διαχειρίζονται θέματα πολιτικής αξιοπιστίας. Συγκεκριμένα το αρματολικό σύστημα θα κριθεί για την πολιτική του συμπεριφορά και αξιοπιστία σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις. Η πρώτη σχετίζεται με την κατάληψη του Παλαμηδιού από τους ανέστιους ενόπλους Ρουμελιώτες μετά την πτώση του Μεσολογγίου και τις αντιδράσεις που γέννησε στους Αρματολούς η απόφαση για την εγκατάσταση των Σουλιωτών στο Ζαπάντι. Και η δεύτερη με τη χρήση της πρακτικής των καπακιών και τη συμμετοχή των Αρματολών στα μυστήρια της Φιλικής Εταιρείας.

 

Διαβάστε τη διατριβή από εδώ