Βιβλιογραφία

Το περιοδικό αυτό περιέχει άρθρα για τη πολεμική τέχνη και περιγραφές από μάχες. Αφιερώνει ένα ολόκληρο άρθρο για την ναυμαχία της Αγγάλης (Ναυμαχία Σκάλας των Σαλώνων). Δημοσιεύτηκε το 1829 και είναι γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα. Ανήκει στη ψηφιακή βιβλιοθήκη της Google, ενώ το πρωτότυπο στο Harvard University.

 

 

 

 

Διαβάστε το άρθρο από εδώ