Βιβλιογραφία

Το βιβλίο είναι γραμμένο από τον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΠΕΡΡΑΙΒΟ και περιγράφει μάχες από το 1820 μέχρι και το 1829 στο Σούλι και την Ανατολική Ελλάδα.

Το βιβλίο ανήκει στη ψηφιακή συλλογή της Google ενώ το πρωτότυπο ανήκει στη Bavarian State Library.

Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται οι μάχες: η Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς, η μάχη της Πανάσσαρης, η μάχη της Άμπλιανης, η μάχη της Σκάλας,  η μάχη του Προφήτη Ηλία

 

 

 

 

 

Διαβάστε για τη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς από εδώ

 

Διαβάστε για τη μάχη της Πανάσσαρης από εδώ

 

Διαβάστε για τη μάχη της Άμπλιανης από εδώ

 

Διαβάστε για τη μάχη της Σκάλας από εδώ

 

Διαβάστε για τη μάχη του Προφήτη Ηλία από εδώ