Βιβλιογραφία

alt  Τα απομνημονεύματα του  ήρωα του 1821 Μακρυγιάννη, περιέχει πολλές ιστορικές πηγές για τη συμβολή της Άμφισσας και της γύρω περιοχής στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821.

 

 

 

 

 

Διαβάστε το κείμενο από εδώ