Βιβλιογραφία

Μεταπτυχιακή εργασία σχετικά με τη συμβολή του Οδυσσέα Ανδρούτσου στην επανάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας. Συγγραφέας την μεταπτυχιακής εργασίας είναι ο Αντωνάκης, Ζαχαρίας και το ψηφιακό αρχείο ανήκει στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε το αρχείο από εδώ