Βιβλιογραφία

Το βιβλίο αποτελεί έργο του Φιλήμωνα Ιωάννη. Γράφτηκε το 1860 και ανήκει στην ψηφιακή συλλογή της Google. Το πρωτότυπο ανήκει στη the Bavarian State Library. Περιγράφει τη συμβολή της περιοχής των Σαλώνων στον Επαναστατικό Αγώνα του 1821.