Βιβλιογραφία

Περιέχων τά Όνοματα, τάς Αποστάσεις και τον ΠληΘυσμόν των Δήμων, Πόλεων, Κωμοπόλεων και Χωριών κατά την γενομένην επίσημον απογραφήν του έτους 1844.

Περιέχει τα απογραφικά στοιχεία για τις πόλεις και τα χωριά της Φωκίδας και της Δωρίδας.

 

 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε τα στοιχεία από εδώ