Βιβλιογραφία

Στην Άμφισσα του 1875. Μία περιγραφή των υποδομών της πόλης καθώς και ονομαστικός κατάλογος των επιστημόνων, εμπόρων, επαγγελματιών της πόλης.

 

  Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου
  Τίτλος: Οδηγός εμπορικός, γεωγραφικός και ιστορικός των πλείστων κυριωτέρων πόλεων της Ελλάδος του έτους 1875: διαιρούμενος εις μέρη δύω
  Συγγραφέας: Μπούκας, Μιλτιάδης
  Εκδότης: Τύποις Ελληνικής Ανεξαρτησίας ; Μπούκας, Μιλτιάδης
  Τόπος Έκδοσης: Εν Αθήναις
  Ημ/νία έκδοσης αρχείου: 1875