Βιβλιογραφία

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό "Παρνασσός" (Τόμ. 1, Αρ. 9 (1877)) και είναι γραμμένο από τον Ν. Ι. Σολωμό. Περιγράφει τη μονή Βαρνάκωβας.

Ανήκει στην ψηφιακή συλλογή "ΠΛΕΙΑΣ"  του Πανεπιστημίου Πατρών που στην τελική της μορφή θα περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο 32 τίτλων ελληνικών περιοδικών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.

 

 

 

Το έργο ανήκει στον Γιώργο Κρέμο και αποτελείται από τρεις τόμους. Περιγράφει την ιερά μονή του Οσίου Λουκά.

Ανήκει στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ανέμη του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

 

 

 

Χρονικόν ανέκδοτον Γαλαξειδίου, : ή Ιστορία Αμφίσσης, Ναυπάκτου, Γαλαξειδίου, Λοιδορικείου και των περιχώρων από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων μετά προλεγομένων και άλλων ιστορικών σημειώσεων εν ω προσήρτηται πραγματεία και πίναξ ανεκδότων νομισμάτων του μεσαίωνος / νυν πρώτον εκδίδοντος Κωνσταντίνου Ν. Σάθα.