Βιβλιογραφία

Χρονικόν ανέκδοτον Γαλαξειδίου, : ή Ιστορία Αμφίσσης, Ναυπάκτου, Γαλαξειδίου, Λοιδορικείου και των περιχώρων από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων μετά προλεγομένων και άλλων ιστορικών σημειώσεων εν ω προσήρτηται πραγματεία και πίναξ ανεκδότων νομισμάτων του μεσαίωνος / νυν πρώτον εκδίδοντος Κωνσταντίνου Ν. Σάθα.

 

 

 

 

 

Τίτλος Χρονικόν ανέκδοτον Γαλαξειδίου, : ή Ιστορία Αμφίσσης, Ναυπάκτου, Γαλαξειδίου, Λοιδορικείου και των περιχώρων από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων μετά προλεγομένων και άλλων ιστορικών σημειώσεων εν ω προσήρτηται πραγματεία και πίναξ ανεκδότων νομισμάτων του μεσαίωνος / νυν πρώτον εκδίδοντος Κωνσταντίνου Ν. Σάθα ___.
Κωδικός Πόρου 000070155
Εκδότης Σάθας, Κωνσταντίνος,
Τόπος Έκδοσης Αθήνησιν :
Εκδότης Εκ του Τυπογραφείου Ιω. Κασσανδρέως και Σας,
Χρόνος Έκδοσης 1865.
Φυσική περιγραφή η'+240+1χ.α. σ. , ; 21 εκ.
  Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.
Γλώσσα Ελληνικά, Νέα(1453-)
Συλλογή Συνεργασίες--Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
  Ψηφιακές Συλλογές--Ελληνική Ψηφιακή Βιβλιογραφία 15ος-20ος αιώνας
  Ψηφιακές Συλλογές--Ελληνική Ψηφιακή Βιβλιογραφία 15ος-20ος αιώνας--19ος αιώνας
Ίδρυμα Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τοποθεσία Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ρέθυμνο
Περιγραφή Περιεχομένου  (Άλλο) Το αντ.1, της συλλογής Παπακώστα, περιέχει αφιέρωση του συγγραφέα.
Ταξινόμηση ΠΠΚ 123726
  ΑΡΒ 2519

 

 

Διαβάστε το βιβλίο από εδώ