Βιβλιογραφία

Το έργο ανήκει στον Γιώργο Κρέμο και αποτελείται από τρεις τόμους. Περιγράφει την ιερά μονή του Οσίου Λουκά.

Ανήκει στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ανέμη του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

 

 

 

 

1ος τόμος

2ος τόμος

3ος τόμος