Ο Υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Ηλίας Δημητράς εγκαινιάζει την 1η Γεωργική, Κτηνοτροφική και Δασική Έκθεση της Άμφισσας.

 

 

 

Μεσαίο πλάνο του Υφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Ηλία Δημητρά που εγκαινιάζει την 1η Γεωργική, Κτηνοτροφική και Δασική Έκθεση της Άμφισσας. Μεσαία και κοντινά πλάνα από τα περίπτερα της έκθεσης. Γενικό πλάνο υπαίθριου χώρου της έκθεσης με γεωργικά μηχανήματα